LILLY
IS LOST

Kinderboek 

Dit boekje is tot stand gekomen tijdens het begin van de COVID19-lockdown. Veel jonge kinderen begrepen niet waarom ze thuis moesten blijven. Kinderen leren veel van de combinatie praatje-plaatje. Daarom heb ik een boekje gemaakt die de situatie op een fantasievolle manier uitlegt. 

Pluk de Kort / Bachelor of Arts, Advertising Willem de Kooning / plukdekort@gmail.com / Linkedin  

© 2021 Pluk de Kort